مشتلق
120,000 تومان
مشتلق

کارت ملی

120,000

کارت ملی 2 در این ماه مفقود شده است و برای یابنده مشتلق (مبلغ مژدگانی) 120 هزار تومان مشتلق در نظر گرفته شده است از یابنده تقاضا میشود در صورت مشاهده این آگهی با استفاده از دکمه ارسال اطلاعات، همکاری لازم را انجام دهد و همچنین مشتلق تعیین شده خود را دریافت کند.

این مفقودی را پیدا کرده اید؟

اطلاعات مربوط به مفقودی را ارسال کنید و منتظر تماس پشتیبانی باشید

ارسال اطلاعات  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
    عکس های خود را در این قسمت بارگذاری کنید